Com ens organitzem?

Estructuració per branques

L'Agrupament Escolta Estrella del Mar divideix els infants i joves en 5 grups d'edat diferents:

Branca Edats  Camisa
Castors i llúdrigues 5 - 8 Taronja
Llops i daines 8 - 11 Groga
Ràngers i noies guia 11 - 14 Blava
Pioners i caravel·les 14 - 17 Vermella
Trucs +17 Verda

 

... I els caps?

Per tal d'optimitzar el nostre treball al cau, a principi de curs es reparteixen unes comissions, que tenen com a objectiu mantenir el correcte funcionament del cau de manera que es puguin dur a terme totes les activitats preparades sense problema. Aquestes comissions són les següents:

 • Direcció: és el Cap d'Agrupament. 
 • Tresoreria: elabora els pressupostos 
 • Secretaria: vetlla per les inscripcions i recull les targetes sanitàries
 • Material: es preocupa perquè no falti el material necessari durant el curs i colònies
 • Audiovisuals: actualitza la pàgina web i organitza el material fotogràfic
 • Acampada: controla l'estat de les tendes, fanalets, fogonets...
 • Farmaciola: sempre té apunt un botiquín per branca com a mínim
 • Animadors de monitors: busquen els terrenys i cases on es faran les excursions

 

 

Vine, sigues un escolta, posa en marxa el teu camí [parabarabarà]

Canta fort i amb alegria, vine a l'Estrella del Mar!


La llei escolta

 • Ens esforcem a merèixer confiança i fem confiança a tothom
 • Vivim la nostra fe i respectem les conviccions dels altres
 • Aprenem a ser útils i a fer servei
 • Som germans de tothom i treballem per la pau
 • Som fidels al nostre país i ens sentim ciutadans del món
 • Defensem la natura i protegim la vida
 • Aprenem a viure en equip i tot ho fem entre tots
 • Som decidits i afrontem les dificultats sense por
 • Estimem el treball i volem fer bé les coses
 • Aprenem a estimar i a jugar net

Història del centre

L’Agrupament Escolta Estrella del Mar va ésser fundat per les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor l’any 1968-69, i es va adreçar fonamentalment a les alumnes del col·legi Josep Tous. En aquell moment només era per a noies. Així la primera Unitat que s’obrí fou la de les Daines, per després continuar amb la de Noies Guies, la de Caravel·les, i finalment la de Trucs.

A mesura que els temps canviaven l’Agrupament va anar incorporant nois, que durant els primers temps eren germans o familiars dels qui ja eren membres, però que després, en fer-se mixta l’escola, provenien de tot el barri. Amb aquesta expansió les branques passaren a anomenar-se Llops/Daines, Ràngers/Noies Guies i Pioners/Caravel·les. Va ser durant aquest període que l’Agrupament s’afilià a Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi. De la mateixa manera, l’equip de Caps va evolucionar des d’una primera etapa on estava tot dirigit per germanes, passant per la convivència entre germanes i monitores, a una etapa on tot eren monitors i monitores i les germanes es limitaven a les funcions de cap d’Agrupament. Quan aquestes volgueren reincorporar-se hi hagué un greu conflicte que va fer aturar el funcionament del cau durant un trimestre.

El nou punt de partida s’inicià el gener de 1989 reobrint-se la branca de Llops i Daines, que comptava amb dos germanes monitores, dos monitors i dos ajudants. Aquest equip s’incrementà, però al cap dels dos cursos següents es va desfer de nou.

El curs 1991-92 s’inicià la darrera etapa on l’equip de caps era format tot per joves i les germanes es reservaren un paper de representació i suport, sense intervenir-hi directament a la realització de les activitats, sinó com a persones de suport i recolzament a tots els nivells. Durant aquesta etapa l’equip de monitors ha anat variant, el nombre d’infants ha crescut paulatinament. La vinculació amb Minyons Escoltes també es va trencar en aquest punt, i des d’aleshores no hi ha hagut cap vinculació amb cap Gran Entitat o Federació. Al curs 1998-99, la seu de l’Agrupament es va desplaçar a la parròquia de Santa Tecla, on resideix actualment. La crida d’infants i joves és més dificultosa per no estar vinculats directament a cap escola, però també està donant una diversitat molt interessant i profitosa a l’Agrupament. En el curs 2001-02 es va obrir la darrera branca de Castors degut a l’augment d’infants de 6-7 anys i a que en aquell moment es disposava de suficients monitors per realitzar aquest nou projecte.

Les activitats dutes a terme per aquesta entitat són les mateixes que fan els agrupaments pertanyents a Minyons. A principi de curs es fa una excursió de dos dies anomenada “Pas de branca”, que és quan els caps fan la promesa i els nens es situen a la branca més adient per la seva edat. Es fan colònies de Nadal i campaments de Setmana Santa i estiu, a més d’una excursió anual a Montserrat i una excursió amb pares on tractem de establir relacions més fortes amb ells. A part, cada branca fa dos excursions per trimestre, però les fa la branca sola, totes les altres sortides són de l’agrupament sencer.